Disclaimer

Disclaimer van AppartementZwolle

AppartementZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementZwolle, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementZwolle zijn verbonden. AppartementZwolle is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementZwolle beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementZwolle is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementZwolle worden aangeboden. AppartementZwolle garandeert niet dat de op AppartementZwolle aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementZwolle garandeert ook niet dat de op AppartementZwolle aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementZwolle garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementZwolle hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementZwolle is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementZwolle. U vrijwaart AppartementZwolle voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementZwolle.